Algemene verkoopsvoorwaarden

Laatste update op 18 februari 2021 Download onze algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden beheersen de verkoop van de producten voorgesteld op de website www.vertbaudet.be (de "Website") door de vennootschap VERTBAUDET, vereenvoudigde aandelenvennootschap onder Frans recht, ingeschreven in het Handelsregister van Lille Métropole onder het nummer 397.555.327, met maatschappelijke zetel in 216 rue Winoc Chocqueel – 59200 TOURCOING - Frankrijk, intracommunautair btw-nummer FR68397555327 (hierna “Vertbaudet” genoemd).
U kan contact met ons opnemen:

- Om bestellingen door te geven, uw bestelling op te volgen en om de klantenservice te contacteren: +33 320 76 97 50 (prijs van een internationaal gesprek + eventuele meerprijs naargelang de telefoonoperator).
De medewerkers van Vertbaudet staan tot uw beschikking van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur (behalve op 25 december, 1 januari en 1 mei) voor Nederlandstalige klanten en van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

- Of per e-mail op het volgende adres: SServiceWebVB.com@cyvbgroup.com

De vennootschap Vertbaudet exploiteert onder de merknaam Vertbaudet de verkoop van artikelen uitsluitend bestemd voor de markt voor baby's en kinderen, toekomstige mama's, kinderverzorgsters, alsook de decoratie en inrichting van kinderkamers.

Preambule

Onderhavige AV worden afgesloten tussen Vertbaudet en elke natuurlijke persoon die geen handelaar is en die iets wenst te kopen via de Website (de “Klant”).

Er kunnen alleen bestellingen geplaatst worden tussen Vertbaudet en elke meerderjarige (ten minste 18 jaar oud) natuurlijke persoon die geen handelaar is.

Onderhavige AV regelen de verkoop van alle producten die op de Website staan (hierna de “Producten”).

De Producten (of het leveren van de diensten die bij de Producten horen) kunnen territoriaal gezien enkel binnen België verzonden worden.

Vertbaudet behoudt zich het recht voor om de AV op elk moment te wijzigen. Die nieuwe AV zullen echter enkel van toepassing zijn op bestellingen die geplaatst werden nadat de nieuwe AV online gezet werden.

1. Het aanbod

Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de Producten die te koop worden aangeboden.

De verkochte artikelen worden met de grootste nauwkeurigheid beschreven en voorgesteld. Als ondanks al onze voorzorgsmaatregelen zich toch minieme fouten zouden voordoen, kunnen wij hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Elke betwisting op dit gebied valt binnen het kader van een eventuele terug en de in Artikel 8 vermelde garantievoorwaarden.

Bovendien zouden wij, door toedoen van onze leveranciers, ertoe geleid kunnen worden u een artikel te leveren waarvan de samenstelling licht afwijkt van de beschrijving, maar in ieder geval van dezelfde of superieure kwaliteit in vergelijking met het bestelde artikel. Als het geleverde artikel u niet zou bevallen, geniet u natuurlijk van de wettelijke waarborg voor conformiteit.

Onze productaanbiedingen zijn geldig binnen de perken van de beschikbare voorraad

2. De prijzen

De prijzen van de Producten die op de Website staan, zijn geldig voor de periode waarin ze online staan.

De prijzen van de Producten worden uitgedrukt in euro, alle taksen inbegrepen. Ze houden rekening met de btw en mogelijke kortingen die op de dag van de bestelling van toepassing zijn. De prijzen van de Producten zijn exclusief forfaitaire bijdrage in de kosten voor de verwerking van de bestelling (volgens het gebruikelijke bedrag, zie artikel 5). Als één of meerdere belastingen of bijdragen, voornamelijk met betrekking tot het milieu, zouden worden gecreëerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, dan kan deze verandering een weerslag hebben op de verkoopsprijs van de Producten aanwezig op de Website en op de verschillende verkoopmedia.

3. De bestelling

3.1 Voorafgaande identificatie van de Klant

Om een bestelling te plaatsen, moet u zich eerst inloggen met uw e-mailadres of Klantnummer en uw wachtwoord. Voor alle eerste bestellingen, doorloopt u op de Website eerst een procedure om een account aan te maken.

Het Klantnummer is persoonlijk. Als u het nummer verliest of vergeet, moet u dat melden aan de Klantendienst van Vertbaudet. Dat kan telefonisch op het nummer +33 320 76 97 50 (prijs van een internationaal gesprek + eventuele meerprijs naargelang de telefoonoperator). De medewerkers van Vertbaudet staan tot uw beschikking van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 19.00 uur van maandag tot vrijdag en op zaterdag van 08.30 tot 18.00 uur (behalve op 25 december, 1 januari en 1 mei).

3.2 Een bestelling plaatsen en valideren

Van zodra u alle producten hebt gekozen die u wenst te bestellen, kiest u het adres en de leveringswijze en ten slotte valideert u de betalingswijze. Deze laatste stap formaliseert het verkoopcontract tussen u en Vertbaudet.

Ter informatie, de algemene verkoopsvoorwaarden zullen samen met de bevestiging e-mail worden verzonden.

Vertbaudet bevestigt dat de bestelling goed ontvangen werd door middel van een e-mail binnen de achtenveertig (48) uur (behalve als de bestelling op vrijdagen, zaterdagen, zondagen of feestdagen geplaatst werd), Franse tijd U kunt ook een samenvatting van uw bestelling direct van de Website afdrukken.

Toch behoudt Vertbaudet zich in bepaalde gevallen, met name bij gebrek aan betaling, verkeerd adres of andere problemen met uw account, het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren tot het probleem opgelost werd.

Voor vragen over de opvolging van uw bestelling belt u naar +33 320 76 97 50 (prijs van een internationaal gesprek + eventuele meerprijs naargelang de telefoonoperator). De medewerkers van Vertbaudet staan tot uw beschikking van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 19.00 uur en op zaterdag van 08.30 tot 18.00 uur (behalve op 25 december, 1 januari en 1 mei).

Bewaar de leveringsbon die in uw pakje zit; u moet hem gebruiken als u artikelen wilt retourneren of als er artikelen terugbetaald moeten worden.

4. De betaling

Met bankkaart (Maestro, Visa, Mastercard, Eurocard, Bancontact, Mister Cash)

Eventuele kosten verbonden aan het gebruik van een buitenlandse bankkaart op de Website zijn voor de Klant. Deze laatste wordt dus vriendelijke verzocht om zich te informeren bij de bank over eventuele van toepassing zijnde wisselkosten en/of -commissies.

Uw rekening wordt gedebiteerd naarmate de Producten verstuurd worden. In het geval van afwijkende of uitgeputte producten zal er slechts een debet gemaakt worden voor het bedrag van de producten die effectief gefactureerd en geleverd werden; het debet van het bedrag van de bestelling kan dus in meerdere keren gebeuren in functie van de verschillende leverdata van uw producten.

Om de veiligheid van de betalingen te garanderen, gebruikt Vertbaudet de beveiligde betaaldiensten van een onderaannemer: OGONE. Die dienst maakt gebruikt van de beveiligingsnorm SSL3.0. (De vertrouwelijke gegevens worden versleuteld op de server van OGONE en worden op geen enkel moment overgedragen naar de informaticaserver van Vertbaudet). Zo garandeert OGONE de beste beveiliging van de betaalgegevens van onze klanten. Uw betaalaanvraag wordt in realtime verstuurd naar de beveiligde beheerder voor elektronische betalingen OGONE die de nodige controles uitvoert om misbruik en fraude te voorkomen.

Bij de bevestiging van uw bestelling moet u uw bankkaartnummer invoeren, samen met de vervaldatum ervan en het cryptogram. De gegevens van de bankkaart worden zo in een versleuteld formaat bewaard tot aan de effectieve betaling van de bestelling, via onze onderaannemer voor betalingen OGONE en tot de termijn van uw retourrecht verlopen is zodat de terugbetaling op uw rekening gecrediteerd kan worden. De gegevens van uw bankkaarten die tijdens uw bestellingen meegedeeld worden, worden enkel gebruikt door OGONE om de transactie uit te voeren. Zelfs in het geval van uitgestelde betaling of uitstel worden uw bankgegevens op dezelfde manier bijgehouden door OGONE tot aan de datum van de voorziene betaling.

Bovendien kunt u kiezen om de informatie over uw bankkaart op te slaan/te onthouden zodat u ze niet bij elke bestelling opnieuw moet invoeren. Uw bankkaartnummer verschijnt in zijn geheel tijdens het invoeren, maar enkel de vijf (5) laatste cijfers zijn zichtbaar in uw account; de overige cijfers worden omwille van veiligheidsredenen niet getoond.

Conform de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 inzake bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, doen de online overdracht van uw kaartnummer en de definitieve bevestiging van uw bestelling dienst als bewijs voor de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde sommen bij de vereffening van deze aanvraag.

In het geval van frauduleus gebruik van uw kaart vragen wij u om, zodra u dit opmerkt, onmiddellijk contact op te nemen met de Klantendienst op +33 320 76 97 50 (prijs van een internationaal gesprek + eventuele meerprijs naargelang de telefoonoperator). De medewerkers van Vertbaudet staan tot uw beschikking van maandag tot vrijdag van 12.30 tot 20.00 uur voor Nederlandstalige klanten en van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur voor Franstalige klanten (behalve op 25 december, 1 januari en 1 mei).

Met uw PAYPAL-account:

Als de Klant kiest voor betaling via PayPal, dan wordt hij automatisch doorgestuurd naar zijn PayPal-account. Zodra de PayPal-betaling gevalideerd werd, kan de Klant zijn bestelling afronden op de Website.

5. De levering

Er wordt enkel rekening gehouden met bestellingen met een factuur- en leveradres in België.

Levering is gratis.

Niet-gemonteerde producten die geleverd worden, moeten door de Klant gemonteerd worden. DeKlant neemt het materiaal zelf in gebruik en stelt zich in regel met de richtlijnen die bij degebruiksaanwijzing zitten.

De levering van Producten gebeurt:

 • Via een Postnl-afhaalpunt: binnen de drie werkdagen

  U ontvangt een lijst met Potnl-afhaalpunten. Postnl-afhaalpunten: dat zijn meer dan 700 handelszaken bij u in de buurt. Om te weten waar het dichtstbijzijnde Kiala-afhaalpunt zichbevindt, gaat u naar https://www.postnl.nl/. Het pakje blijft zeven (7) dagenbeschikbaar. Als die termijn voorbij is, wordt het teruggestuurd naar Vertbaudet.

 • Levering aan huis: afgeleverd door PostNL, bij u thuis of op een ander adres, binnen 8 tot 10 werkdagen

6. Terugbetaling (herroepingsrecht)

Alle geleverde Producten kunnen terugbetaald worden, met uitzondering van deze die door de wetuitgesloten zijn, bijvoorbeeld Producten die op uw vraag gepersonaliseerd werden (voor meer details,zie artikel 7). De Producten mogen niet gedragen, gewassen of beschadigd zijn en ze moeten intactteruggestuurd worden in hun oorspronkelijke verpakking met eventueel bijhorende accessoires,gebruiksaanwijzingen en andere documentatie.

Herroepingsrecht

Alle Producten vallen onder het herroepingsrecht, met uitzondering van deze die uitgesloten zijn doorde wet in artikel VI.53 van het Economisch wetboek, bijvoorbeeld Producten die op uw vraaggepersonaliseerd werden, Producten waarvan de zegel verbroken werd en die omwille vanhygiënische redenen niet teruggestuurd kunnen worden (vb. gedragen panty's), enz.

U beschikt over 2 weken vanaf de ontvangst van het pakket van uw bestelling om ons op de hoogte tebrengen van uw wens tot herroeping per post of e-mail. Klik hier om het formulier voor herroepingonline te downloaden. U beschikt over nog eens 2 weken vanaf de verzending van de bekendmakingvan de terugzending (dus 30 dagen vanaf het ontvangen van het laatste artikel van uw bestelling), omons een product uit uw bestelling terug te zenden volgens de hieronder vermelde bepalingen. Zelfsindien u niet hebt laten weten dat u een terugzending wenst (op de hierboven vermelde manieren),aanvaardt Vertbaudet toch uw product terug te nemen, zolang deze ons binnen de 30 dagen vanaf delevering van het laatste pakket van uw bestelling wordt terugbezorgd.

U kunt het Product terugsturen samen met de leveringsbon. De achterkant moet volledig ingevuld zijn(in het pakje steken):

 • Ofwel door het Product gratis af te geven in een PostNL.

Vertbaudet verbindt zich er dan toe, mits de hierboven vermelde voorwaarden worden nagekomen, debedragen terug te betalen binnen de kortst mogelijke termijn en ten laatste binnen 14 dagen na deontvangst van het bewijs van verzending van het pakket te onzer attentie of nadat wij het pakkethebben ontvangen (afhankelijk van wat het eerst is gebeurd).

De bewijzen van verzending die aanvaard worden, zijn:

 • het ontvangstbewijs, afgestempeld en gedateerd door PostNL, van gevolgde pakketjes. De betaling zal gebeuren via de betalingsmethode van de teruggezonden bestelling.

Als de bestelling van de Producten betaald werd:

 • Via PayPal en de PayPal-account is nog steeds actief: de terugbetaling van uw retour zalgebeuren op deze PayPal-account.
 • Met een bankkaart en de bankkaart is nog steeds geldig: de terugbetaling van uw retour zalgebeuren door middel van creditering op de bankrekening die bij deze kaart hoort.
 • Met een bankkaart en de bankkaart is niet meer geldig: de terugbetaling van uw retour zalgebeuren door middel van een cheque op uw naam.

Om Vertbaudet te helpen de klanten beter te dienen, vragen wij u om de reden van retour tevermelden op de retourbon.

7. Specifieke informatie over gepersonaliseerde producten

Producten die op verzoek van de klant gepersonaliseerd worden, zijn uitgesloten van de bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht. Ze worden niet teruggenomen of omgeruild, uitgezonderd in geval de garantie op gebreken m.b.t. de verkochte zaak wordt ingeroepen (artikel “Wettelijke garanties”).

Door aan Vertbaudet de tekst voor personalisatie door te geven die op het product moet worden aangebracht, verbindt de klant zich ertoe dat de doorgestuurde termen vrij zijn van rechten van derden (intellectuele eigendomsrechten) zodat Vertbaudet op geen enkel moment en in geen enkel geval aansprakelijk kan worden gesteld.

Bovendien verbindt de klant zich ertoe om geen personalisatie van een product aan te vragen door het aanbrengen van pornografische, pedofiele, gewelddadige, obscene, beledigende of denigrerende bewoordingen.

Vertbaudet behoudt zich het recht voor om aanvragen tot personalisatie die indruisen tegen dit artikel te weigeren.

In elk geval is alleen de klant aansprakelijk in geval van de schending van de rechten van derden of de bovengenoemde ethische bepalingen; Vertbaudet wijst wat dit betreft alle aansprakelijkheid af.

Ten slotte wordt aan de klant nog meegegeven dat Vertbaudet geen controles uitvoert wat betreft de spelling of de grammatica van de tekst die door de klant wordt doorgestuurd.

8. De garanties

8.1 Wettelijke Garanties

Voor al uw aankopen kunt u gebruikmaken van de wettelijke garantie inzake conformiteit (artikel 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek) en van de garantie tegen verborgen gebreken (artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) die voorzien dat klanten Producten met een defect of die niet-conform geleverd werden, mogen terugsturen.

Wettelijke garantie inzake conformiteit

Als u handelt volgens de wettelijke garantie inzake conformiteit, dan:

 • beschikt u over een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de datum van afgifte van het Product om te handelen;
 • kunt u kiezen tussen herstelling of vervanging van het Product, onder voorbehoud van de voorwaarden voor kosten die voorzien worden in artikel 1649 quinquies van het Burgerlijk Wetboek;
 • wordt u ervan vrijgesteld om bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit van het Product in de 6 maanden die volgen op de aflevering van het Product.

De wettelijke garantie inzake conformiteit is van toepassing onafhankelijk van de commerciële garantie die mogelijk overeengekomen werd (zie artikel 9.2).

Garantie op verborgen gebreken

U kunt beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken aan het verkochte goed in te roepen volgens artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In die veronderstelling kunt u kiezen tussen het ontbinden van de verkoop of een korting op de prijs conform artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

8.2 Onderdelen

De duur van de beschikbaarheid van onderdelen van onze Producten is ook gelijk aan 6 maanden.

Voor Producten onder handelsgarantie, is de duur van de beschikbaarheid van de onderdelen gelijk aan de duur van genoemde handelsgarantie, binnen de beperkingen van de beschikbare voorraad.

9. Milieu

9.1 Elektrische en elektronische toestellen

Eco systèmes

Als de Klant een elektrisch of elektronisch toestel koopt op de Website, verbindt Vertbaudet zich ertoe om gratis een oud toestel van hetzelfde type terug te nemen, in propere staat, uitgeschakeld en zonder gevaar te hanteren.

9.2 REACH

Voor alle vragen over de Europese norm REACH kunt u contact met ons opnemen: per post op het volgende adres: Vertbaudet, Service Correspondance 216, rue Winoc Chocqueel, 59200 Tourcoing- Frankrijk.

9.3 Tri sélectif

https://media.vertbaudet.be/medias/88/1/14671/916227806/triman.png Het logo Triman op een product betekent dat het product onderworpen wordt aan een sorteerrichtlijn en dat het in een recyclagecontainer gegooid moet worden. Dat logo staat op alle consumptieproducten die opgehaald worden door eco-instellingen en waarvan de “recycleerbaarheid” gegarandeerd is, met name papieren catalogussen, commerciële folders en meubeluitrustingen, textiel of zelfs schoenen. U moet ze dus zorgvuldig sorteren.

Triman kan voorkomen op producten of op de verpakking, de handleiding of elke andere drager.
De batterijen, gebruikte accumulatoren, afval van elektrische en elektronische uitrusting wordt ook onderworpen aan sorteerrichtlijnen, maar zij hebben specifieke markeringen.

10. PERSOONSGEGEVENS

Bij de bestelling worden de persoonsgegevens a.d.h.v. een computer verwerkt.

Wij nodigen u uit om het onderdeel " Persoonlijke Levenssfeer & Cookies " van de Website erop na te slaan voor alle informatie i.v.m. dit onderwerp.

Bescherming van persoonsgegevens.

De verzamelde gegevens kunnen eventueel worden doorgegeven aan derden die contractueel verbonden zijn met Vertbaudet voor de uitvoering van uitbestede taken die nodig zijn voor het beheer van uw account, bestellingen en betalingen.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de Website, visueel of auditief, hierbij de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en patenten. Ook de merknamen, logo's, tekeningen en modellen die op de Website worden afgebeeld zijn de exclusieve eigendom van Vertbaudet. Hun openbaarmaking dient in geen geval te worden opgevat als het verlenen van een licentie of een recht om gebruik te mogen maken van genoemde handelsmerken en onderscheidende elementen, welke auteursrechtelijk zijn beschermd. Dergelijk gebruik zal worden beschouwd als inbreukmakende handeling.

Op die manier mag geen enkel document dat afkomstig is van de Website op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, hergepubliceerd, gedownload, geplaatst, uitgezonden of gedistribueerd.

U mag echter één kopie van deze documenten downloaden op een computer voor eigen, en uitsluitend niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de informatie niet wijzigt en dat u alle auteursrechten en andere bewoordingen met betrekking tot de eigendom intact houdt. Wijziging van deze documenten of het gebruik ervan voor andere doeleinden betekent een inbreuk op het auteursrecht van Vertbaudet. Wijziging van deze documenten of het gebruik ervan voor andere doeleinden betekent een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Vertbaudet.

Als u beschikt over een eigen website en als u, voor persoonlijk gebruik, op uw site een link wenst te plaatsen die rechtstreeks naar de startpagina van de Website verwijst, moet u hiervoor verplicht de toestemming van Vertbaudet vragen. In dit geval is er geen sprake van een impliciete affiliatieovereenkomst.

Daarentegen is gelijk welke hyperlink naar de Website die de techniek van framing of het inline linken gebruikt, formeel verboden. In alle geval zal elke link, zelfs als stilzwijgend werd toegestaan, moeten worden verwijderd op vraag van Vertbaudet.

12. Volledigheid

In de veronderstelling dat één van de clausules van deze AV van nul en gener waarde zou zijn omwille van een verandering in de wetgeving, reglementering of door een gerechtelijke beslissing, dan betekent dat in geen enkel geval dat de geldigheid en het naleven van onderhavige AV aangetast wordt.

13. AANSPRAKELIJKHEID

Vertbaudet heeft een resultaatverplichting voor alle stappen van het plaatsen van een bestelling evenals voor de stappen voorafgaand aan het sluiten van het contract.

Om deze reden verbindt Vertbaudet zich ertoe de producten die op de Website worden verkocht, zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Vertbaudet kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van de niet-nakoming van zijn verplichtingen die toe te schrijven is aan een onvoorzien en onoverkoombaar feit van een derde of aan een geval van overmacht.

Vertbaudet kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade met betrekking tot het gebruik van internet, voornamelijk een onderbreking van de dienst, de aanwezigheid van een virus of een indringing van buitenaf of, algemener gezien, gelijk welk geval beschouwd als overmacht.

De Website voldoet aan de Belgische wetgeving. Indien u toegang verkrijgt tot de site vanuit een ander land kan Vertbaudet in geen enkel geval de garantie geven dat de site voldoet aan uw lokale wetgeving.

14. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

14.1 Klachten en mogelijke geschillen

Voor klachten over uw bestelling kunt u contact met ons opnemen:     - telefonisch op +33 320 76 97 50 (prijs van een internationaal gesprek + eventuele meerprijs naargelang de telefoonoperator) van maandag tot vrijdag van 12.30 tot 20.00 uur voor Nederlandstalige klanten en van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur voor Franstalige klanten (behalve op 25 december, 1 januari en 1 mei).

Alle geschillen zijn onderworpen aan het Belgisch recht

Conform de bepalingen van het Wetboek voor economisch recht inzake de afhandeling van buitengerechtelijke consumptiegeschillen is Vertbaudet lid van de Geschillencommissie van de vzw Be Commerce met als contactgegevens: Wetenschapspark 1, lab 1, Campuslaan, 3590 Diepenbeek - https://www.becommerce.be/nl. Na eerdere schriftelijke stappen van de consumenten tegenover Vertbaudet, kan de Geschillencommissie ingeschakeld worden voor elk consumptiegeschil dat niet afgehandeld raakt. Voor alle modaliteiten van de Geschillencommissie: https://www.becommerce.be/nl/consumenten/klachten/klachtenbemiddeling

De Europese Commissie brengt uw klacht dan over naar de bevoegde nationale bemiddelaars.

U kunt uw klacht ook indienen op het platform voor oplossing van geschillen dat door de Europese Commissie online gezet werd op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ten slotte kunt u ook het European Consumer Centre (Hollandstraat 13 - 1060 BRUSSEL, e-mail info@cecbelgique.be, website: http://www.cecbelgique.be) contacteren.

14.2 Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

Als er geen minnelijke schikking bereikt wordt, zal elke gerechtelijke actie voor de bevoegde rechtbanken van de domicilie van de verweerder gebracht worden.

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, die elke aankoop regelen van een consument op onderhavige Website, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Bovendien handelt VERTBAUDET volgens de Gedragscode van het Kwaliteitslabel BeCommerce. U vindt een kopie van die Gedragscode op de site https://www.becommerce.be

De Website is conform de Belgische wetgeving en VERTBAUDET geeft in geen enkel geval garantie op conformiteit met de plaatselijke wetgeving die van toepassing is zodra u toegang heeft tot de Website vanuit een ander land.