Bv.: adrp@gmail.fr
Menu ×
Home>bescherming-privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer & COOKIES

VERTBAUDET verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de personen die zijn website gebruiken en de ingewonnen persoonlijke informatie te beschermen.

De gegevens worden verzameld door SADAS SAS, verantwoordelijke voor de verwerking
Maatschappelijke zetel: rue Winoc Chocqueel 216 – 59700 TOURCOING - FRANCE
RCS Lille Métropole 414 766 576
S.A.S. (Société par Actions Simplifiée) met een kapitaal van 21.281.200 euro
Voorzitter: Emmanuel TOULEMONDE

Aangiftenummer CNIL (La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) 712303

Conform artikel 34 van de wet "Informatique et libertés" (Informatica en Vrijheden) van 6 januari 1978, beschikt u over een recht op toegang tot gegevens die op u betrekking hebben, alsook de wijziging, rechtzetting en verwijdering ervan. Om gebruik te maken van dit recht, richt u zich per post tot: VERTBAUDET - Klantendienst - 59 981 Tourcoing Cedex - Frankrijk of per e-mail naar www.vertbaudet.be, in de rubriek "Neem contact met ons op": Klik hier.

1. Verzameling en verwerking van uw gegevens

De persoonlijke gegevens die u ons bezorgt in het kader van een bestelling worden alleen aangewend met het oog op de goede verwerking van uw bestelling, en in het bijzonder de levering van de producten, het uitvoeren van de betalingstransacties en de communicatie met u in verband met uw bestellingen.
Wij gebruiken deze gegevens ook in het belang van statistische studies.
Door ons uw e-mailadres mee te delen, kunt u een bevestiging van uw bestelling ontvangen.

Wanneer u onze site bezoekt, kunnen wij u d.m.v. vragenlijsten, formulieren en in het bijzonder tijdens de creatie van uw klantenaccount, om gegevens vragen.
De gevraagde gegevens aangeduid door een asterisk, zijn verplicht in te vullen. Zij zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw aanvragen. Als deze niet worden ingevuld, zal Vertbaudet u geen antwoord kunnen geven. De andere gegevens dienen om u beter te leren kennen en zijn daarom facultatief. U bent vrij deze niet te beantwoorden.

Indien u daarmee heeft ingestemd, zal Vertbaudet u zijn commerciële aanbiedingen per e-mail of sms bezorgen, of per gewone post als u daar geen bezwaar hebt tegen gemaakt bij het invoeren van uw gegevens.
Ingeval er een e-mail ter prospectie door Vertbaudet wordt verstuurd, zal de afzender Vertbaudet duidelijk worden vermeld en zal de aard van het commercieel voorstel in het onderwerp van de mail worden aangeduid. Op het einde van elk bericht, hebt u de mogelijkheid uzelf met een simpele klik uit te schrijven voor onze prospectiemails.
Te allen tijde behoudt u de mogelijkheid om u kosteloos te verzetten tegen deze commerciële prospectie door te klikken op de link "schrijf mij uit" die in elke mail wordt opgenomen, of per post op volgend adres: VERTBAUDET
Klantendienst
59 981 Tourcoing Cedex
- Frankrijk
per e-mail naar www.vertbaudet.be, in de rubriek "Neem contact met ons op": Klik hier.
Vergeet niet al uw gegevens te vermelden (naam, voornaam, adres, klantnummer...) zodat wij zo snel mogelijk het nodige kunnen doen.

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor VERTBAUDET - SADAS SAS
De ingewonnen gegevens kunnen eventueel worden bezorgd aan derden die contractueel aan Vertbaudet verbonden zijn voor het uitvoeren van uitbestede taken noodzakelijk voor het beheer van uw account, uw bestellingen en betalingen.
Als u hiertegen geen bezwaar hebt aangetekend, kunnen de gegevens die op u betrekking hebben worden doorgegeven aan de handelspartners van Vertbaudet, of aan andere ondernemingen van de groep Cyrillus-Vertbaudet Group die u hun commerciële aanbiedingen per post kunnen toesturen (wij bezorgen het telefoonnummer van uw domicilie niet aan derden).
Zij zullen u hun aanbiedingen per e-mail of sms kunnen toesturen als u hiermee expliciet hebt ingestemd bij het aanmaken van uw klantenaccount.
Van zodra u een product van het merk Imaginarium aankoopt, en als u hiertegen geen bezwaar hebt aangetekend, zullen de gegevens die op u betrekking hebben, doorgegeven worden aan de onderneming Imaginarium NV, partner van Vertbaudet. Deze kan u zijn commerciële aanbiedingen per post en/of per mail toesturen, indien u hiermee hebt ingestemd.

U kunt te allen tijd de informatie over uw gegevens inkijken en veranderen in uw klantenomgeving in de rubriek "mijn klantenomgeving". In de rubriek "gegevens" kunt u uw nieuwsbrieven beheren, of door te schrijven naar hierboven vermeld adres.

2. Veiligheid van de betalingen

Wij verbinden ons ertoe de veiligheid van persoonlijke gegevens te verzekeren via strikte procedures binnen ons bedrijf. Voor de "online" ingewonnen gegevens, gebruiken wij het SSL-protocol (Secure Socket Layer) dat u een hoog niveau van bescherming verzekert. Hierdoor zijn de transacties en de online betalingen op de site volledig veilig.
Wanneer u, op het einde van uw bestelling, het nummer van uw bankkaart opgeeft, worden de autorisatieaanvragen automatisch versleuteld.
Alle overgemaakte informatie wordt versleuteld. De vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw transacties worden verzekerd.

3. Cookies

Tijdens uw bezoek aan de site kunnen uw browsinggegevens worden opgeslagen in op uw terminal (computer, tablet, smartphone, etc.) geïnstalleerde ""Cookies""-bestanden. Deze cookies worden door ons aangemaakt om voor u het browsen op onze site te vergemakkelijken. Ze kunnen echter ook door onze partners worden aangemaakt om het reclameaanbod aan te passen dat wij u buiten de site om kunnen toezenden.

2.1. Cookies Vertbaudet

Wanneer u inlogt op onze site kunnen wij, afhankelijk van uw voorkeursinstellingen van uw browsersoftware, diverse cookies op uw terminal installeren voor volgende doeleinden:
- Statistieken over uw bezoeken opstellen (aantal bezoeken, aantal bezochte pagina's, afbreken van een bestelling, …) om de kwaliteit van onze diensten te volgen en te verbeteren.
- De presentatie van onze site aanpassen aan de voorkeursinstellingen voor de weergave op uw terminal.
- Informatie opslaan die u ingevuld hebt op formulieren; de toegang tot gereserveerde en persoonlijke ruimtes zoals uw account beheren en beveiligen; uw winkelmandje beheren.
- U content bezorgen, reclame inbegrepen, die in lijn staat met uw interesses en het reclameaanbod dat wij u toesturen, aan u aanpassen.

2.2. Cookies van derden

Wanneer u op onze site inlogt, kunnen er een of meerdere cookies van onze partners (cookies van derden) op uw computer worden opgeslagen via de pagina's van onze site of via de in onze reclameruimtes verspreide contents.
Reclamecontent (grafische elementen, animatie, video's, etc.) verspreid in onze advertentieruimten, kan inderdaad Cookies bevatten aangemaakt door derden: ofwel de adverteerder aan de oorsprong van de reclamecontent in kwestie, ofwel een derde vennootschap van de adverteerder (adviesbureau communicatie, firma voor de meting van de kijkdichtheid, dienstverlener van gerichte reclame, etc.) die een cookie gelinkt heeft aan de reclamecontent van de adverteerder.
Desgevallend kunnen deze derden via hun cookies, tijdens de geldigheidsduur van de respectieve cookies:
Registreren hoeveel maal de publicitaire content die via onze publicitaire ruimten wordt verspreid, is weergegeven, de aldus weergegeven reclameboodschap identificeren, alsook het aantal gebruikers dat op iedere reclameboodschap heeft geklikt, zodat zij de verschuldigde sommen kunnen berekenen en statistieken opmaken;
Uw terminal herkennen wanneer u achteraf surft op enige andere site of dienst waarop deze adverteerders of derden eveneens cookies uitgeven, en desgevallend deze derde sites en diensten of de reclame die erop verspreid wordt, aanpassen aan het door hen geregistreerde surfgedrag van uw terminal.
De uitgifte en het gebruik van cookies door deze derden zijn onderworpen aan de respectieve beleidslijnen betreffende privacybescherming van deze derden. Wij hebben geen toegang noch controle over de cookies van derden. Wij zien er echter op toe dat de partnervennootschappen de op onze site verzamelde gegevens behandelen op grond van de wet "Informatique et Libertés" (Informatica en Vrijheden).

2.3 Uw keuzes betreffende cookies

U hebt meerdere mogelijkheden bij het omgaan met cookies. Het wijzigen van de instellingen kan leiden tot een wijziging van het browsen op Internet en van uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten, waarvoor het gebruik van Cookies noodzakelijk is.
U kunt er op ieder moment voor kiezen om uw wensen wat betreft cookies te formuleren en te wijzigen via de hieronder beschreven manieren.

a) De opties die u aangeboden worden in uw browsersoftware.

U kunt uw browsersoftware zo configureren dat cookies in uw terminal hetzij systematisch, hetzij naargelang de uitgever ervan worden geregistreerd of, net het tegenovergestelde, worden geweigerd. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u telkens de vraag wordt gesteld of u de cookies aanvaardt of weigert; pas daarna kan een cookie desgevallend in uw terminal opgeslagen worden.
Indien u uw browser zo hebt ingesteld dat deze alle cookies weigert, dan kunt u geen aankopen meer doen noch genieten van essentiële functies van onze site, zoals het opslaan van artikelen in uw winkelwagentje of het ontvangen van aangepaste aanbevelingen. Wij raden u aan uw browser zo goed mogelijk af te stellen.
Elke browser kan anders worden ingesteld. Dit wordt beschreven in het 'Help'-menu van uw browser, waar u te weten komt hoe u uw keuzes inzake cookies kunt wijzigen.

b) Uw voorkeuren online aangeduid op interprofessionele platformen.

U kunt gaan naar de site Youronlinechoices, voorgesteld door professionelen van digitale reclame samengebracht binnen de Europese Associatie EDAA (European Digital Advertising Alliance) die in Frankrijk wordt beheerd door het Interactive Advertising Bureau France.
Dit Europees platform wordt gedeeld door honderden professionals uit de wereld van internetreclame en bestaat uit een centrale interface waarop u kunt aangeven of u de gebruikte cookies weigert of aanvaardt om advertenties aan het surfgedrag van uw terminal aan te passen (http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren/).
Let erop dat deze procedure niet zal verhinderen dat reclame wordt afgebeeld op de websites die u bezoekt. Zij blokkeert alleen de technologie die ervoor zorgt dat de advertenties op uw interesses worden afgestemd.

De "Flash"©-cookies van Adobe Flash Player.

"Adobe Flash Player"™ is een softwaretoepassing waarmee snelle dynamische content kan worden gegenereerd d.m.v. de programmeertaal 'Flash'. Flash (en gelijkaardige toepassingen) slaat de instellingen, voorkeuren en het gebruik van deze inhoud op met een technologie die lijkt op het gebruik van cookies. Deze gegevens en uw instellingen worden echter door 'Adobe Flash Player™' via een apart menu beheerd en dus niet via uw browser.
Als uw terminal ook Flash-bestanden kan afspelen, nodigen we u uit om de instellingen voor het gebruik van Flash-cookies rechtstreeks op de website van Adobe te raadplegen. http://www.adobe.com/be_nl/. (Onderdeel Cookies)

4. Sociale netwerken

Onze site gebruikt informaticatoepassingen van derden, waarmee de internetgebruiker contents van onze site met anderen kan delen of andere personen zijn mening over een content van onze site kan geven. Het gaat in het bijzonder om de knoppen "Delen", "Vind ik leuk" van de sociale netwerken zoals Facebook, "Google+", "Twitter", enz.
Wanneer de klant pagina's met zulke knoppen raadpleegt, legt zijn browser een directe verbinding met de servers van het sociale netwerk.
Als hij tijdens het surfen aangemeld is op het sociale netwerk, kunnen door de toepassingsknoppen de geraadpleegde pagina's aan zijn gebruikersaccount gelinkt worden.
Als hij reageert d.m.v. de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken of door een commentaar te plaatsen, wordt de overeenkomstige informatie naar het sociale netwerk overgebracht of gepubliceerd op zijn account.
Als de klant niet wil dat het sociale netwerk via Vertbaudet verzamelde informatie verbindt met zijn gebruikersaccount, dan dient hij uit te loggen uit het sociale netwerk alvorens de site van Vertbaudet te bezoeken.
Wij raden u aan het privacybeleid van die sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksoogmerken, in het bijzonder op het gebied van reclame, en de browsinggegevens die zij dankzij deze toepassingsknoppen kunnen verzamelen.